Paberid

MTÜ-põhikiri

MTÜ Põhikiri

Valjala-Noorte-Tehnikaklubi-Siseeeskirjad

Tehnikaklubi Siseeskirjad

Sõitmise-avaldus-2.2

Avaldus

Annan loa, et minu hooldatav alaealine võib osaleda Valjala noorte tehnikaklubi tegevustes sh. Juhtida erinevaid motoriseeritud sõiduvahendeid kinnisel territooriumil juhendaja järelvalve all.

Lapse andmed:

Taotleja lapsevanema või hooldaja isiku- ja kontaktandmed:
Lapse esindaja kinnitab allkirjaga, et on mõistnud, et tegemist on tehnikaspordiga, mis võib tema hooldatavale põhjustada vigastusi ja/või füüsilist valu. Olen teadlik sõiduki juhtimisega seotud riskidest ning kinnitan, et Tehnikaklubi ning selle esindajad ei vastuta minu hoolealuse tegevuse võimalike tagajärgede eest, milleks võib olla kahju tervisele või varale. Klubi ei võta omale vastutust territooriumil muul ajal juhtuvate õnnetuste eest (nt. Mängu käigus vigastused, joostes kukkumised jne).

Olen teadlik, et see on tasuline teenus. Valitud tegevus ei ole kohustuslik, vaid vabatahtlik. Territooriumil tehtud fotosid ja videosid võidakse reklaami, turunduse ja muul eesmärgil avaldada
Luban kasutada oma lapse eesnime ja registreeritud sõiduaegasid interneti avalikus tabelis kajastamiseks:

Meeskonna ligipääs

Meeskonna info

Infole ligipääsemiseks sisesta salasõna

Scroll to top